Site logo

Gedragscode voor Professionals op het Dearly platform

Het doel van de gedragscode is het professioneel functioneren van de Dearly Professionals te beschrijven, zodat zij verantwoord kunnen en blijven handelen tijdens de uitoefening van hun beroep.

Het professioneel functioneren van de Professionals betreft het beroepsmatig handelen richting cliënten, collegae, opdrachtgevers en de samenleving.

Professionaliteit:

Leden worden verwacht om hoge standaarden van professionaliteit te handhaven en zich op een manier te gedragen die positief weerspiegelt op het Dearly Platform en de rouwbegeleidingsbranche.

Vertrouwelijkheid:

Leden moeten de vertrouwelijkheid van klanten en hun informatie respecteren en zich houden aan alle relevante privacywetgeving en regelgeving.

Ethisch gedrag:

Leden moeten zich houden aan alle van toepassing zijnde ethische standaarden en regelgeving, inclusief die door hun professionele organisaties vastgesteld.

Rechtvaardige behandeling van klanten:

Leden moeten klanten met respect behandelen en eerlijke en billijke diensten verlenen. Discriminatie op basis van ras, geslacht, seksuele geaardheid, religie of enige andere persoonlijke kenmerken is uitdrukkelijk verboden.

Communicatie:

Leden moeten duidelijk en eerlijk communiceren met klanten en op tijd op hun behoeften en zorgen reageren.

Voortgezette opleiding:

Leden moeten hun vaardigheden en kennis continu ontwikkelen en kansen zoeken voor professionele ontwikkeling.

Geschillenoplossing:

Leden moeten proberen conflicten en geschillen met klanten op een eerlijke en respectvolle manier op te lossen. Dearly kan geschillen oplossingsdiensten aanbieden indien nodig.

Samenwerking met Dearly:

Leden moeten samenwerken met Dearly en zich houden aan zijn beleid en procedures.

Naleving van wetten en regelgeving:

Leden moeten zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten en regelgeving en de nodige vergunningen en certificeringen hebben.

Melding van overtredingen:

Leden moeten elke overtreding van deze gedragsregels of ander onethisch gedrag melden bij Dearly.

Gevolgen van niet-naleving:

Dearly kan passende disciplinaire maatregelen nemen, waaronder beëindiging van het lidmaatschap, voor elke overtreding van deze gedragsregels.

0
    Uw mandje
    Uw wagen is leegTerug naar de winkel