Site logo

Lidmaatschapsvoorwaarden Dearly Professionals

Toelating:

Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap moeten kandidaten geregistreerde rouwprofessionals zijn met de relevante kwalificaties en certificeringen en akkoord zijn met de lidmaatschapsvoorwaarden. Binnen Dearly hanteren we drie niveaus van rouw die elk om een andere professionaliteit vraagt (level 1, level 2 of level 3). Naast het opleidingsniveau kijken wij naar een aantal competenties die door opleiding en ervaring zijn gevormd, en die wij belangrijk vinden voor verlies- en rouwprofessionals. Bekijk hier de volledige beschrijving van de levels en daarbij horende criteria.

Lidmaatschapskosten:

Een niet-restitueerbare vergoeding moet maandelijks of jaarlijks betaald worden om het lidmaatschap te behouden. Profielonderhoud: Leden zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van een actueel en nauwkeurig profiel op het Dearly platform.

Exclusiviteit (zakelijke markt):

De ondersteuning en sessies die je als rouw professional biedt aan zakelijke klanten van Dearly zullen exclusief moeten verlopen via Dearly. Dit betekent dat je niet direct mag werken met de werknemers buiten Dearly om, tenzij je hiervoor expliciete toestemming hebt gekregen.

Betaaltermijn:

In het geval van werk dat tot stand komt via Dearly (zakelijke markt), kunt u ons factureren. Wij hanteren echter een betaaltermijn van 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Opzegtermijn:

Wij geloven in de kwaliteit van ons platform je betaalt maximaal één maand van te voren, zodat je de vrijheid hebt om tijdelijk stop te zetten of juist een korte periode aangesloten te zijn.

Gedragscode:

Leden moeten zich houden aan een gedragsregels die ethische en professionele standaarden en regels omvat. Bekijk onze gedragscode.

Vertrouwelijkheid:

Leden moeten de vertrouwelijkheid van klantgegevens bewaren en zich houden aan alle relevante privacywetgeving.

Geschillenoplossing:

In geval van een geschil tussen een lid en een klant zal Dearly geschillen oplossingsdiensten aanbieden.

Beëindiging:

Dearly behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap op elk moment te beëindigen als een lid deze voorwaarden schendt of zich schuldig maakt aan onethisch of onprofessioneel gedrag.

Aansprakelijkheidsbeperking:

Dearly is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die leden oplopen als gevolg van hun diensten of gebruik van het platform.

Wijzigingen in voorwaarden:

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door Dearly worden gewijzigd.

Toepasselijk recht:

Deze voorwaarden worden beheerst en uitgelegd door Nederlandse wet en regelgeving.

0
    Uw mandje
    Uw wagen is leegTerug naar de winkel