Lidmaatschapsvoorwaarden Dearly Professionals

Toelating:

Om in aanmerking te komen voor lidmaatschap moeten kandidaten geregistreerde rouwprofessionals zijn met de relevante kwalificaties en certificeringen en akkoord zijn met de lidmaatschapsvoorwaarden.

Lidmaatschapskosten:

Een niet-restitueerbare vergoeding van €24,95 moet maandelijks betaald worden om het lidmaatschap te behouden. Profielonderhoud: Leden zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van een actueel en nauwkeurig profiel op het Dearly platform.

Gedragscode:

Leden moeten zich houden aan een gedragsregels die ethische en professionele standaarden en regels omvat. Bekijk onze gedragscode. 

Vertrouwelijkheid:

Leden moeten de vertrouwelijkheid van klantgegevens bewaren en zich houden aan alle relevante privacywetgeving.

Geschillenoplossing:

In geval van een geschil tussen een lid en een klant zal Dearly geschillen oplossingsdiensten aanbieden.

Beëindiging:

Dearly behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap op elk moment te beëindigen als een lid deze voorwaarden schendt of zich schuldig maakt aan onethisch of onprofessioneel gedrag.

Aansprakelijkheidsbeperking:

Dearly is niet verantwoordelijk voor enige schade of verliezen die leden oplopen als gevolg van hun diensten of gebruik van het platform.

Wijzigingen in voorwaarden:

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken door Dearly worden gewijzigd.

Toepasselijk recht:

Deze voorwaarden worden beheerst en uitgelegd door Nederlandse wet en regelgeving.