Site logo

Toelichting lidmaatschap voor verlies- en rouwprofessionals

Rouw is een menselijke ervaring die zich op verschillende manieren kan manifesteren. Het is een emotionele reactie op verlies, vaak geassocieerd met het overlijden van een dierbare, maar het kan ook optreden bij andere vormen van verlies, zoals het verliezen van een baan, een relatie of gezondheid.
De gevarieerdheid (levensfase en eventuele psychische stoornis) en complexiteit van rouw (intensiteit en duur)) vragen  om een specifieke aanpak en daarmee een verschillende achtergrond van de professional die de cliënt begeleidt.
Het vermogen om goed om te kunnen gaan met de gevarieerdheid van gezonde en gecompliceerde rouw vereist verschillende kennis en vaardigheden (competenties). Het is van groot belang dat de professional de juiste bagage bij zich heeft om om te kunnen gaan met de gevarieerdheid en complexiteit van rouw, om effectieve en passende ondersteuning te kunnen bieden.
Binnen Dearly hanteren we drie niveaus van rouw die elk om een andere professionaliteit vraagt (level 1, level 2 of level 3).
Naast het opleidingsniveau kijken wij naar een aantal competenties die door opleiding en ervaring zijn gevormd, en die wij belangrijk vinden voor verlies- en rouwprofessionals. In het intakeproces met potentiële cliënten beoordelen wij de bijzonderheid en complexiteit van de rouw. Indien je competenties sterk ontwikkeld zijn maar een specifieke opleiding ontbreekt gaan wij ook graag in gesprek. Samen kijken we dan naar het instapniveau en de doorgroeimogelijkheden die Dearly kan bieden.
 
Competenties die wij belangrijk vinden zijn:
 • De professional hanteert een hoge mate van LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen).
 • De professional is in staat te reflecteren op eigen verlieservaringen.
 • De professional is in staat om te reflecteren op zijn/haar eigen houding, gedachten en gevoelens.
 • De professional is in staat om professioneel om te gaan met overdracht, tegenoverdracht, afstand en nabijheid in relatie met zijn cliënt(en).
 • De professional is in staat om educatie te verschaffen op verschillende theoretische inzichten met betrekking tot rouw en verlies.
 • De professional is in staat een gefundeerde keuze te maken uit verschillende begeleidingsmethoden in diverse verliessituaties.
 • De professional is in staat om een werkhypothese en een begeleidingsplan op te stellen, uit te voeren, bij te stellen en te evalueren.
 • De professional is in staat om de effectiviteit van zijn/haar interventies te evalueren en te legitimeren.
 • De professional is in staat om de cliënt, indien nodig, door te verwijzen.

2. Uitleg van de levels

Rouwzorger (level 1)
Allereerst is er gezonde rouw, een natuurlijke reactie op verlies die vaak gepaard gaat met verliesgevoelens, -gedachten en gedragingen (ontkenning, verdriet, woede, angst ea.) en herstelgevoelens, -gedachten en -gedragingen die samen leiden tot aanvaarding van verlies en herstel van welzijn. Een rouwzorger kan begeleiding bieden aan verliesdragers met een gezond rouw.
Wat biedt de rouwzorger oa:
 • troostgesprek (vanuit de houding ‘eren in plaats van corrigeren’)
 • bemoedigingsgesprek (aansluiten bij de krachtbronnen van de client)
 • creatieve werkvormen (tekenen, schilderen, schrijven, moodbords)
 • Uurtarief: €60 – €80 (advies richtlijn)
 
Rouwprofessional (level 2)
Als rouwprofessional begeleid je cliënten met blijvend en levend verlies. Ook kun je begeleiding bieden aan rouwende kinderen, ouderen in hun laatste levensfase en mensen met een lichte psychische beperking (ADHD, Autisme ea.). Een verlies- en rouwbegeleider kan begeleiding bieden aan een grote gevarieerdheid verliesdragers met een gezond rouwproces. Ook als er sprake is van een lichte psychische beperking.    
Wat biedt de verlies- en rouwbegeleider oa:
 • troostgesprek (vanuit de houding ‘eren in plaats van corrigeren’)
 • bemoedigingsgesprek (aansluiten bij de krachtbronnen van de client)
 • narratieve benadering (gericht op zingeving)
 • inzet van modellen/ vragenlijsten voor vitaliteit & veerkracht
 • lichaamswerk (yoga, meditatie, wandelen)
 • creatieve werkvormen (tekenen, schilderen, schrijven, moodbords)
 • Uurtarief: €80 – €110 (adviesrichtlijn)
 
Rouwexpert (level 3)
Als derde onderscheiden we de rouwexpert. Een rouwexpert kan, naast de grote gevarieerdheid van gezonde rouw ook cliënten begeleiden met gecompliceerde rouw. Met gecompliceerde rouw bedoelen wij de rouwreactie die in intensiteit langer aanhoudt dan 6 maanden en het gevolg kan zijn van een traumatische relatie met de overledene, onverwachte omstandigheden rond het verlies, traumatische gebeurtenis en/of persoonlijke psychische stoornissen van de verliesdrager. Een traumatische ervaring kan bijvoorbeeld gaan om een noodlottig ongeval, moord of andere schokkende gebeurtenissen. De psychische stoornissen zijn beschreven in het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen (DSM 5). Traumatische rouw leidt tot ernstige verstoring in het dagelijks functioneren en vereist gespecialiseerde traumatherapie, zoals bijvoorbeeld EMDR, cognitieve gedragstherapie, lichaamsgerichte therapie en ondersteuning van medicatie.  Een rouwexpert kan, naast begeleiding aan een grote gevarieerdheid verliesdragers met een gezond rouwproces, ook begeleiding bieden aan gecompliceerder rouw.
 
Wat biedt de rouwexpert o.a.:
 • reconstructiegesprek
 • troostgesprek (vanuit volledige presentie luisteren)
 • bemoedigingsgesprek (geven van rouweducatie en perspectief)
 • systemisch werk zoals familie-opstellingen
 • cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • narratieve benadering (gericht op zingeving)
 • inzet van modellen/ vragenlijsten voor vitaliteit/ veerkracht
 • lichaamswerk (yoga, meditatie, wandelen)
 • creatieve werkvormen (tekenen, schilderen, schrijven, moodbords)
 • Uurtarief: €110 – €135 (adviesrichtlijn)

3. Criteria levels

Criteria level 1: Rouwzorger
 • Je bent aantoonbaar in het bezit van:
  • enkele cursussen en trainingen op het gebied van verlies- en rouw[3]
  • Je hebt 1 van de volgende ervaringen opgedaan:
   • Vrijwilligerswerk in het verlies- en rouw werk [2]
   • Een succesvolle eigen praktijk in het verlies- en rouw werk [2]
 • Je kunt aantonen dat je de gevraagde competenties bezit
Criteria level 2: Rouwprofessional
 • Je bent aantoonbaar in het bezit van 1 van de volgende opleidingen:
  • HBO opleiding op psycho-sociaal gebied
  • HBO verpleegkunde, aangevuld met relevante opleiding bv. psychiatrie (SPV)
  • HBO PABO, aangevuld met relevante opleiding studieloopbaanbegeleiding
 • Je hebt 1 van de volgende verdiepingen gedaan:
  • opleiding/training die gericht is op verlies- en rouwbegeleiding [3]
  • counselingervaring (hulpverleningservaring)
  • praktijkervaring gericht op verlies- en rouwbegeleiding [2]
  • Je kunt aantonen dat je de gevraagde competenties bezit
 • Indien je kiest om ingezet te worden bij organisaties (B2B model) vragen wij:
  • praktijkervaring gericht op verlies- en rouwbegeleiding in zakelijke omgeving [4]
Criteria level 3: Rouwexpert
 • Je bent aantoonbaar in het bezit van 1 van de volgende/ of vergelijkbare opleidingen:
 • Universitaire opleiding Pedagogiek
 • Universitaire opleiding Theologie
 • Opleiding Universiteit voor Humanistiek
 • Andere relevante universitaire opleiding op psycho-sociaal gebied
 • HBO opleiding op psycho-sociaal gebied
 • Je hebt 1 van de volgende verdiepingen gedaan:
  • opleiding/training die gericht is op verlies- en rouwbegeleiding [1]
  • counselingervaring (hulpverleningservaring)
  • praktijkervaring gericht op verlies- en rouwbegeleiding [2]
  • Je kunt aantonen dat je de gevraagde competenties bezit
 • Indien je kiest om ingezet te worden bij organisaties (B2B model) vragen wij:
 • praktijkervaring gericht op verlies- en rouwbegeleiding in zakelijke omgeving [2]
 
Presenteren:
Organisaties vragen Dearly regelmatig om trainingen, webinars, symposiums en/of events op het brede gebied van rouw. Afhankelijk van de vraag willen wij rouwprofessionals en rouwexperts daar graag voor inzetten. Wel vragen wij dan extra competenties op het gebied van:
 • presenteren
 • trainen
 
Toelichting:
 • [1]Minimaal 20 lesdagen
 • [2]Minimaal afgeronde begeleiding van 10 cliënten
 • [3] Minimaal 7 lesdagen
 • [4] Minimaal afgeronde begeleiding van 5 cliënten
 
Doorgroeimogelijkheden:
Onze dienstverlening richt zich op professional perspectief. Doorgroeien naar een hoger level kan middels bovenstaande criteria. Dearly kan je helpen in het behalen van je “vlieguren” en heeft ingangen bij diverse (vrijwilligers) organisaties (Humanitas, Welzijnsorganisaties, Uitvaartorganisaties).
0
  Uw mandje
  Uw wagen is leegTerug naar de winkel